TH Bế Văn Đàn

 • Trường:

  TH Bế Văn Đàn

 • Người quản lý:

  Hồ Thị Sen

 • Thời gian bắt đầu:

  February 01, 2020

 • Địa chỉ:

  Đắk Lắk

 • Số lượng thành viên:

  31

Mô tả hoạt động

CLB TH Bế Văn Đàn 

Ngày tham gia: 01/01/2020

Số lượng tham gia: 1 giáo viên và 30 học sinh

Thành viên câu lạc bộ