Câu lạc bộ

Tiêu biểu

Chủ đề: Phân loại rác - Xe robot

 • 2 năm
  Course
 • 10
  Class Size
 • 0
  Tài liệu
Tiêu biểu

Trường TH Tân Tây 1 

Số lượng tham gia: 2 giáo viên (Tin học & Tiếng Anh), 21 học sinh

Ngày tham gia: 01/01/2020

 • 2 năm
  Course
 • 21
  Class Size
 • 0
  Tài liệu
Tiêu biểu

CLB TH Bế Văn Đàn 

Ngày tham gia: 01/01/2020

Số lượng tham gia: 1 giáo viên và 30 học sinh

 • 2 năm
  Course
 • 30
  Class Size
 • 0
  Tài liệu
Tiêu biểu

CLB TH Đông Hòa B

Ngày tham gia: 01/02/2020

Số lượng tham gia: 1 giáo viên và 11 học sinh

 • 2 năm
  Course
 • 11
  Class Size
 • 0
  Tài liệu

Bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi bộ môn (Lập trình giải toán)

Dạy lập trình Scratch, Microbit

Tham gia lập trình theo chủ đề của Quỹ Dariu 

 • 2 năm
  Course
 • 5
  Class Size
 • 0
  Tài liệu

CLB THCS Hiếu Phụng

 • 2 năm
  Course
 • 22
  Class Size
 • 0
  Tài liệu

THCS Phan Văn Trị - Thành phố Vị Thanh 

Số lượng tham gia: 27 bạn 

Giáo viên tham gia: 2 bạn 

 

 • 2 năm
  Course
 • 26
  Class Size
 • 0
  Tài liệu

CLB: THCS Trương Tấn Hữu

Ngày tham gia: 01/12/2019

Số lượng tham gia: 3 giáo viên và 28 học sinh

 • 2 năm
  Course
 • 27
  Class Size
 • 0
  Tài liệu

CLB: THCS TT Vũng Liêm 

Ngày tham gia: 01/12/2019

Số lượng tham gia: 3 giáo viên và 27 học sinh

 • 2 năm
  Course
 • 25
  Class Size
 • 0
  Tài liệu