Sản phẩm tiêu biểu

Dự án Đồng hồ thông minh

  • THCS Vĩnh Trung.

Nhóm học sinh CLB THCS Vĩnh Trung

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Văn Vũ Thông

Dự án Bộ đàm tín hiệu hỗ trợ bạn

  • .

Trường TH&THCS Mai Hịch

Giáo viên hướng dẫn: Cô Vì Thị Tuyết

Thành viên tham gia: Vì Tiến ...

Dự án Hệ thống cảnh báo học sinh còn trên xe

  • THCS Tân An.

Giáo viên hướng dẫn: Huỳnh Thị Ngọc Quý

Thành viên tham gia: Đinh Khánh Toàn, Nguyễn Trần ...

Dự án Hệ thống cảnh báo lái xe an toàn

  • THCS&THPT Đống Đa.

Để ngăn ngừa tai nạn giao thông và giúp người lái xe nhận ra mình đang ...

Dự án HT kiểm soát Axit

  • THCS Phùng Thanh Vân.

Dự án Hệ thống kiểm soát Axit trong nông nghiệp 

Thực hiện: nhóm CLB trường THCS Phùng ...

Dự án Cảnh báo xâm nhập mặn

  • THCS Phan Văn Trị.

Dự án Cảnh báo xâm nhập mặn

Thực hiện: nhóm CLB THCS Phan Văn Trị, TP. Vị ...