TH Đông Hòa B

 • Trường:

  TH Đông Hoà B

 • Người quản lý:

  Nguyễn Thị Thanh An

 • Thời gian bắt đầu:

  February 01, 2020

 • Địa chỉ:

  Bình Dương

 • Số lượng thành viên:

  12

Mô tả hoạt động

CLB TH Đông Hòa B

Ngày tham gia: 01/02/2020

Số lượng tham gia: 1 giáo viên và 11 học sinh

Thành viên câu lạc bộ