TH Tân Tây 1

 • Trường:

  TH Tân Tây 1

 • Người quản lý:

  Đặng Thị Kim Nguyên

 • Thời gian bắt đầu:

  February 01, 2020

 • Địa chỉ:

  Tiền Giang

 • Số lượng thành viên:

  23

Mô tả hoạt động

Trường TH Tân Tây 1 

Số lượng tham gia: 2 giáo viên (Tin học & Tiếng Anh), 21 học sinh

Ngày tham gia: 01/01/2020

Thành viên câu lạc bộ