THCS Võ Văn Kiết

 • Trường:

  THCS Võ Văn Kiết

 • Người quản lý:

  Phạm Thị Ngọc Ngoan

 • Thời gian bắt đầu:

  April 01, 2020

 • Địa chỉ:

  Tiền Giang

 • Số lượng thành viên:

  12

Mô tả hoạt động

Chủ đề: Phân loại rác - Xe robot

Thành viên câu lạc bộ