Bùi Minh Đức

Bùi Minh Đức

Mô tả ngắn:

Trường: TH&THCS Phú Lương

Cấp trường: Trung Học Cơ Sở

Bùi Minh Đức

Thành tích đạt được

Quá trình công tác

Chuyên môn