Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Mô tả ngắn:

Trường: THCS Hiếu Phụng

Cấp trường: Trung Học Cơ Sở

Nguyễn Minh Tuấn

Thành tích đạt được

Thạc sỹ

Quá trình công tác

Truong A 

 
TRường B 
Trường C 
 
 

Chuyên môn

Tiến sỹ tin học