Nguyễn Viết Đức

Nguyễn Viết Đức

Mô tả ngắn:

Trường: THCS Ngô Quốc Trị

Cấp trường: Trung Học Cơ Sở

Nguyễn Viết Đức

Thành tích đạt được

Quá trình công tác

Chuyên môn