Thái Thành Tâm

Thái Thành Tâm

Mô tả ngắn:

Trường: THCS Lê Quý Đôn (VT-HG)

Cấp trường: Trung Học Cơ Sở

Thái Thành Tâm

Thành tích đạt được

Quá trình công tác

Chuyên môn