Disable Preloader
  • Hình thức: Tập huấn trực tuyến (online)
  • Đối tượng: Giáo viên Tin học và phụ trách Đoàn/Đội
  • Địa phương tham gia:  Vũng Liêm-Vĩnh Long, Gò Công Đông-Tiền Giang, VịThanh, Vi Thủy - Hậu Giang, Sóc Trăng, Lâm Đồng với 400 giáo viên tập huấn và sẽ về triển khai cho 40,000 học sinh trên địa bàn của mình.

Link bài viết chi tiết: /upload/files/Viet_Digital%20Citizenship%20Safety_16th%20march%202020%20(1).pdf

Share:

The Dariu Foudation - Elearning

Copyright ©2020 The Dariu Foudation. All Rights Reserved