Disable Preloader

Team Dariu lại hội ngộ cùng các cô giáo, thày giáo của tỉnh Lâm Đồng, để tổ chức khoá tập huấnLập trình Python trên mạch Micro:bit. Đây là một tầm cao mới cho các dự án trong tương lai. Hy vọng khoá tập huấn sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các cô/thầy.

Share:

The Dariu Foudation - Elearning

Copyright ©2020 The Dariu Foudation. All Rights Reserved